PROJECTES D'INVESTIGACIÓ

Els projectes d’investigació consisteixen en fer petites investigacions en grups de tres o quatre persones que poden ser de quart, cinquè i/o sisè; és a dir, ens barregem per investigar tot el cicle de grans.  Mentre nosaltres fem projectes d’investigació el cicle de mitjans fan espais al mateix temps.
Aquestes petites investigacions les fem de dilluns a dijous i tenen una durada aproximada d’una hora i mitja.  
Per a fer les investigacions tenim un petit dossier del tema que volem investigar i una llibreta on escrivim les nostres anotacions. A mesura que anem avançant la investigació anem fent un informe sobre el que estem descobrint. Les parts de l’informe són: la introducció, la descripció de la investigació (experiments), la conclusió i la valoració final.

Hugo, Román, Júli… J                                                                                 
Aquest és un dels experiments de caixes o projectes d´investigacio ( vacunes, antÍdots i medicaments).Aquí tenim tres cultius on hem comprovat que en alguns han aparegut microorganismes. Hem arribat a la conclusió que apareixen quan hi ha brutícia i una temperatura alta.